Lekarze i personel medyczny

Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)

Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

Pielęgniarki z tytułem specjalisty

Asystent osoby niepełnosprawnej

Opiekun osoby starszej

Opiekun w domu pomocy społecznej