Specjaliści IT

Analitycy systemów komputerowych

Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów

Programiści aplikacji

Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani

Projektanci i administratorzy baz danych

Administratorzy systemów komputerowych

Specjaliści do spraw sieci komputerowych

Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani