Zawody pożądane w Polsce

Od  stycznia 2019 r. obowiązują korzystniejsze  przepisy dla cudzoziemców podejmujących pracę w tzw. zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki. Możliwe jest szybsze i łatwiejsze uzyskanie zezwolenia na pracę dla  cudzoziemców. Zniesiony zostaje bowiem wymóg przeprowadzenia przez pracodawcę tzw. testu rynku pracy (tj. złożenia w urzędzie pracy oferty pracy na dane stanowisko i uzyskania potwierdzenia o braku polskich kandydatów na to stanowisko). Niezależnie od powyższego, cudzoziemiec, który już uzyska zezwolenie na pobyt i pracę w zawodzie pożądanym, będzie miał ułatwioną drogę do bezterminowej legalizacji swojego pobytu w Polsce.

Zobacz poniżej kategorie zawodów w których można znaleźć łatwo pracę w Polsce.